svatek-22-Kveten-EmilKdy má svátek Emil ?

Emil má svátek 22.5.

Význam svátku

Emil je mužské křestní jméno latinského původu. Pochází ze jména římského patricijského rodu Aemiliů. Vykládá se jako „soupeřící, soutěžící, horlivý, pracovitý“.

Podle českého kalendáře má svátek 22. května.

Zajímavosti
Četnost v ČR:  8332
Domácí podoby jména jsou například: Emílek, Emík, Emouš, Emča, Emilek, Emánek.