Agenturní zaměstnávání je poměrně častý způsob řešení pracovně právního vztahu. Jaké má výhody a nevýhody ve srovnání s kmenovými zaměstnanci? 

Princip práce přes agenturu

Agenturní zaměstnávání znamená účast tří stran – agentury, zaměstnance a zaměstnavatele. Po formální stránce je zaměstnanec zaměstnán právě u agentury. K zaměstnavateli je umístěn pouze dočasně.

To však nic nemění na podmínkách, za nichž je zaměstnanec zaměstnán. Mzdové i pracovní podmínky by měly být shodné s kmenovými zaměstnanci. Povinnost na tuto zásadu dbát musí ošetřit přímo agentura.

Pracovní poměr se započítává do doby potřebné pro výpočet důchodu a agentura musí za svého zaměstnance standardně odvádět i sociální a zdravotní pojištění.

Zaměstnanec může být zaměstnán na základě pracovní smlouvy, případné také na dohodu o pracovní činnosti. Typické je zejména agenturní zaměstnávání cizinců, podobným způsobem je však možné zaměstnat i české zaměstnance. Pod pojmem agentura se pak rozumí právnická i fyzická osoba.

Přímo tento způsob zaměstnávání je v tuzemsku upraven zákoníkem práce a zákonem o zaměstnanosti. Odborníci nicméně dlouhodobě poukazují na to, že stávající právní úprava není dostačující.

Výhody agenturního zaměstnávání

Z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele má tento způsob zaměstnávání celou řadu výhod. U zaměstnavatelů vítězí především flexibilita.

Podobnou výhodu má zaměstnanec. Agenturní zaměstnávání dává značnou variabilitu úvazků a možnost využívat i ty zkrácené. Stejně tak může zaměstnanec získat potřebnou praxi, pakliže ji nemá, a postupem času může přejít do pozice přímého zaměstnance.

Z pohledu zaměstnavatele je dále nezanedbatelnou předností především úspora času i nezbytné administrativy.

Obsah obrázku tráva, exteriér, obloha, vysočina  Popis byl vytvořen automaticky

Nevýhody agenturního zaměstnávání

Nejprve je nutné říct, že je vyloučeno, aby agentura požadovala odměnu přímo po zaměstnancích. Zaplatit odměnu má zaměstnavatel, který tak platí za agenturou realizovanou službu, kterou bychom mohli připodobnit k jakémusi „pronájmu“ či „zapůjčení“ zaměstnance.

Zaměstnavatel tak nikdy předem netuší, jaký adept na práci mu dorazí a zda je vůbec vhodný. Současně je agenturní zaměstnanec dražší než klasický brigádník.

Zřetelnou nevýhodou je i krácení zaměstnance na některých výhodách. Nemůže například dosáhnout na příspěvek na životní a důchodové pojištění. Zaměstnanec současně pracuje na dobu určitou, což může být chápáno i jako nevýhoda. A to zejména proto, že se s takovýmto ukončením pracovního poměru nepojí právo na odstupné.

Častým jevem je obcházení agenturního zaměstnávání, s nímž je pak přímo spojeno poškozování zaměstnanců. V tuzemsku existuje velké množství agentur, zhruba 1200. Z nich některé jsou seriózní, některé méně a jiné se jako agentury pouze snaží vystupovat.

Ve skutečnosti však tímto přímo maskují nelegální zaměstnávání. Zaměstnanec by si tak měl vždy vybrat prověřenou pracovní agenturu, u které se nechá zaměstnat.