Kluk podnikavá je ten PELICAN. Kromě jazyků a všeho kolem začal fušovat i do umění. Ale, co to povídáme! To přece bylo už v roce 2018, pamatujete? Tedy, oficiálně. V rámci pomaturitního studia v Brně, firemního vzdělávání a klasických kurzů – bylo umění v kurzu snad od svého založení.

Ovšem, zpět k oficialitám! Když byl v roce 2018 PELICAN požádán, aby se stal partnerem projektu ArtInLan s nádhernou myšlenkou zapojení umění do výuky jazyků, nemohl říct ne. A tak jsme teď tady, na sklonku roku 2020, píšící článek o finální konferenci.

Neuvěřitelné, jak neuvěřitelně krásné a produktivní 2 roky s partnerským týmem máme za sebou. Pojďte za námi dnes nahlédnout pod pokličku jazyků a umění taky vy. Kdoví, třeba příště jazykové kurzy v Brně překvapí uměním i vás!

Projekt ArtInLan

Jak již bylo zmíněno v úvodu, cílem projektu ArtInLan bylo v průběhu dvou let vytvořit řadu inovativních vzdělávacích nástrojů propojujících výuku jazyků a umění. A my jsme moc rádi, že můžeme po 2 letech práce na projektu potvrdit, že výukové materiály už skutečně k podpoře osvojení jazyků u dětí mladšího školního věku slouží!

A ač jsou cílovkou projektu žáci a žákyně ve věku 6-11 let, není výjimkou, že materiály vzniklé v rámci projektu využívají naši lektoři i v rámci klasických jazykových kurzů, ba co víc, osvědčily se taky ve firemních kurzech angličtiny a dalších jazyků!

Finální konference ArtInLan & Workshop

A tak jsme dva roky tvrdě makali a tvořili, abychom jednoho krásného listopadového dne mohli projekt úspěšně uzavřít finální konferencí. Ta se měla původně konat osobně, nicméně, kvůli nepříznivé situaci způsobené pandemií jsme se s účastníky konference potkali online. Organizaci měl na starosti švédský koordinátor projektu a my si dovolíme tvrdit, že konference nemohla dopadnout lépe.

Po zahájení konference a představení tématu proběhl krátký úvod do projektu. Představili se partneři i všichni účastníci a byla zodpovězena jedna důležitá otázka: Proč zapojit umění do výuky jazyků?

Obecný úvod následovalo představení jednotlivých výstupů projektu, tedy materiálů, na kterých jsme s partnery za poslední dva roky usilovně pracovali. Hlavním výstupem projektu a samostatnou platformou, kterou v pomaturitním studiu angličtiny hojně využívají naši lektoři, je Virtuální vesnice ArtInLan.

Jedná se o webovou stránku v podobě „Vesnice“ kde lektoři mohou najít nejrůznější aktivity pro práci se studenty. Tyto aktivity jsou rozděleny do jednotlivých kategorií – podle toho, jaké umění se v aktivitě objevuje. Najdeme tady tak kategorie jako jsou: Hudba, Drama či Výtvarné umění. A že je o co stát!

Nechceme prozrazovat více, cílem dnešního článku totiž bylo nalákat taky vás, abyste se na stránky projektu ArtInLan podívali a zabrouzdali do naší virtuální vesničky. Věříme, že se vám tam bude líbit!

A jestliže je vám líto, že jste finální konferenci projektu zmeškali, nezoufejte. Na stránkách projektu můžete už nyní najít záznam z celé události, včetně všech jednotlivých workshopů.

Ať žije umění a jazyky!

www.artinlan.eu