Palčivá situace na současném trhu práce se ještě prohlubuje s příchodem období pro tzv. sezónní práce. Které obory se potýkají s nedostatkem zaměstnanců a jak situaci řešit?

Nejsou zaměstnanci. Ani na sezónu

Na konci dubna letošního roku bylo v evidenci úřadu práce 209 828 uchazečů o zaměstnání. Ve stejném období bylo přitom potřeba obsadit 339 919 pracovních míst.

S nedostatkem lidí se potýkají například v zemědělství. Zaměstnance sice shánějí s náležitým předstihem, avšak stavy se naplnit nedaří. Cca 3 000 míst je potřeba obsadit v tomto odvětví brigádníky.

V tuzemsku je však zájem o manuální práci poměrně malý. A to i mezi studenty, jež jsou tradiční pracovní silou nastupující v letních měsících. Ti navíc mnohdy nejsou ochotni ani dojíždět a často volí brigády administrativního charakteru realizovatelné i z domova.

Pro některé subjekty v zemědělství tak nastavené podmínky můžou být prakticky likvidační.

Krize vládne také ve stavebnictví, kde se díky úbytku pracovních sil aktuálně nedaří splnit dokonce cca 13 % zakázek. Ještě větší problém představují současná čísla nezaměstnanosti ve stavitelství pozemním.

Nejnižší nezaměstnanost vládne tradičně v Praze, nejvíce lidí bez práce je na Ústecku a na Mostecku.

Jaké je řešení?

Například zástupci citovaných stavebních firem jednoznačně vidí jako řešení současného nevyhovujícího stavu v náboru zaměstnanců mimo hranice České republiky.

Největší překážkou jeho realizace je však značná administrativní náročnost. Druhým „nepřítelem“ je čas. Uchazeč totiž potřebuje pracovní vízum a sehnat takového člověka může trvat klidně i šest měsíců.

Dalším nutným dokumentem, bez něhož není možné začít legálně pracovat, je i povolení k pobytu. Pro sezónní zaměstnanost stačí zájemci o pracovní pozici tzv. krátkodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání. Dotyčný cizinec na českém území na něj bude moci pracovat po dobu až šest měsíců v kterémkoliv období dvanácti měsíců.

Cizinci v ČR

Celkem aktuálně v České republice už pracuje 380 tisíc cizinců. Tradičně zaměstnavatelé sahají zejména na východ od tuzemských hranic.

Výrazný zájem o práci v Česku mají například Ukrajinci, stále větší poptávka panuje rovněž po zaměstnancích ze Srbska. Zaměstnavatelé mají se zahraničními pracovníky obecně velmi dobré zkušenosti.

Největší překážkou zůstává jednoznačně jejich získání. Vyřídit konkrétně pracovní povolení pro Ukrajince dnes v průměru podle údajů Hospodářské komory trvá přibližně pět měsíců a lhůty se nedaří zkrátit.

S čím pomůže pracovní agentura

Požadované formality lze jednoduše přesunout na pracovní agenturu. Ta je schopna pomoci s vyřizováním potřebných dokumentů a zajistit nábor zaměstnanců od úplného počátku. Díky tomu vám především využití jejích služeb znatelně ušetří čas.

Jednou z nejlepších je pracovní agentura IRS Czech, která má vlastní náborová střediska přímo v dané cizí zemi. Aktuálně nabízí pracovníky z Ukrajiny, Mongolska, Filipín či Srbska. Dokáže zajistit nábor i vyřízení pracovních povolení pro cizince a další nezbytné věci.  Více na www.irsczech.com