Jazyková škola Brno PELICAN sídlící v brněnském centru dlouhodobě sleduje proměny, související se jazykovým vzděláváním. Zejména v posledních letech můžeme sledovat potěšující trendy, týkající se zvýšeného zájmu o zvýšení jazykových dovedností. V souvislosti s rozvojem zahraničního obchodu a s poptávkou na trhu práce po zaměstnancích ovládajících alespoň jeden světový jazyk stoupá taky poptávka po jazykových kurzech.

Zájem stále roste

Už u čerstvých absolventů středních škol sledujeme zvýšený zájem o pomaturitní studium angličtiny a němčiny, ale v posledních letech máme stále více zájemců taky o pomaturitní ruštinu, španělštinu či francouzštinu. Větší počet zájemců o pomaturitní studium však přisuzujeme také tomu, že v posledních letech střední školy opouští více maturantů, než tomu bylo ještě pár let zpět. Počet pomaturitních studentů ovlivňuje taky počet otevíraných soukromých vysokých škol.

Zvýšený zájem sledujeme také u kurů věnujícím se Češtině pro cizince, na kterou se Jazyková škola PELICAN už více než 8 let specializuje. To souvisí s jednou z nejcitlivější a nejkontroverznějších otázek dnešní doby – představou multikulturní společnosti. Evropa se otevírá všem a pro PELICANA je více než potěšující, že stoupá zájem imigrantů o studium našeho jazyka, vzhledem k potřebě jejich úspěšné integrace do naší společnosti.

Největším překvapením posledních let pro nás však stále je zvýšený zájem o firemní kurzy angličtiny, na jejichž výuku se škola PELICAN zaměřuje už od roku 2002 a jejichž poptávka neustále narůstá (zájem o tuto formu výuky se za poslední roky hrubým odhadem zvýšil až o 50 %). Jedná se o kurzy, které probíhají přímo v místě společnosti. Jsou organizovány za účelem zlepšení jazykových dovedností zaměstnanců, kteří přicházejí do styku se zahraničními partnery, jejichž potřeba komunikace v cizím jazyce se neustále zvyšuje.

Firemní výuka počíná vstupním ústním pohovorem s každým z účastníků kurzu. Jedná se o pohovor, který má taktéž motivační funkci. Díky těmto pohovorům zjišťujeme, že zájem o firemní vzdělávaní nevychází pouze z potřeb zaměstnavatelů, ale sami zaměstnanci výuku vřele vítají a považují ji za pracovní bonus.

Přestože je ve všech formách našich jazykových kurzů největší zájem stále o angličtinu, zájem o kurzy němčiny v posledních letech klesá. Naopak se, stejně jako v případě pomaturitního studia, zvyšuje v jazykových kurzech u dospělých studentů o ruštinu, italštinu a španělštinu.

Angličtina zatím vede taky u firemních jazykových kurzů, zde se však, mimo jiné, zvyšuje zájem o asijské jazyky, jmenovitě je to vietnamština, čínština a japonština. Není ani ojedinělé, že vyučujeme češtinu ve firmách, které zaměstnávají zaměstnance ze zahraničí.

Úroveň znalostí

Do jazykových kurzů pro veřejnost se stále nejčastěji hlásí studenti, kteří jsou buď úplní začátečníci, nebo tzv. „věční začátečníci“, tedy studenti, kteří se opakovaně pouští do studia daného jazyka, vždy však skončí pouze u základů, ztrácí motivaci pro studium a kurz opouštějí. Překvapivá je pro nás úroveň znalostí testovaných zaměstnanců ve firmách, jejichž jazyková vybavenost se pohybuje na úrovni B2 – C1 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky, což hodnotíme samozřejmě pozitivně.

Zarážející pro nás stále je výstupní úroveň znalostí maturantů, hlásící se do pomaturitního studia na naší škole. Tito studenti mají za sebou mnohdy více než desetileté studium zvoleného jazyka, jejich znalost však mnohdy dosahuje sotva úrovně A2 – B1.

Ať už se jedná o pomaturitní studium, účastníky veřejných kurzů přicházejících k nám přímo „z ulice“ nebo zaměstnance firem, je pro nás důležité, že již po roce studia na naší škole dochází k výraznému zlepšení jazykových dovedností a ve většině případů taky ukončení studia úspěšným složením státní jazykové zkoušky.