Čas od času se stane, že se spolu nemohou dva lidé dohodnout na kompromisu. Kdyby objevili služby mediátora, ušetřili by si nervy a v mnoha případech i hromadu peněz za soudní výdaje.

Když už nevíte kudy kam

Mediace představuje alternativní řešení sporů. Mediátor neboli prostředník vstoupí do konfliktu jako nestranná třetí osoba a pomůže jablko sváru vyřešit. Cílem celého procesu je dohoda a mimosoudní řešení sporů. Mediace využívá právní, sociální i psychologické prostředky. Mediátor nesmí mít ani s jednou stanou osobní vztah, jen tak zůstane neovlivněný a může rozhodnout ve prospěch spravedlnosti.

Co je mediace?

K mediaci se rozhodnou obě znesvářené strany dobrovolně a vše koriguje mediátor. Mediace je úzce spjata se slovy, jako jsou důvěra, mlčenlivost či neutralita. Jakmile dojde k dohodě, mohou se snížit i náklady u soudu a nemusí se jít byrokratickou cestou, která je velice zdlouhavá. Klíčem k úspěchu mediace je najít nejlepší řešení pro oba protivníky a eliminovat veškeré náklady. A co mediace význam? Jejím úkolem není rozlousknout, kdo je vinný, nýbrž dovést nazlobené jedince ke klidné komunikaci. Mediaci lze využít v mnoha oblastech. Pomocnou ruku nabízí při neshodách v manželském, sousedském, právním, občanském, firemním, obchodním i politickém konfliktu.

Mediátor to nemá lehké

Prostředník mediace musí účastníky poučit, získat veškeré informace a porozumět jim. Poté hledá nejvýhodnější řešení pro všechny a uzavře dohodu. Jak se stát mediátorem? Není to snadné. Toto povolání může vykonávat fyzická osoba, které se podařilo složit zkoušky týkající se psychologie, práva či sociologie. Člověk může nabrat cenné zkušenosti také na workshopech či přednáškách. Lidi často zajímá i mediace cena. Ta je proměnlivá, ale většinou se platí od 1 000 Kč a výše za jednu hodinu. Při rodinném sezení je sazba nižší.