Pracovní úraz je poškození zdraví, které se stalo při plnění pracovních povinností nebo v přímé souvislosti s nimi. Jaké odškodnění můžete nárokovat? Může se jednat o náhradu ušlé mzdy, odškodnění bolesti, náklady spojené s léčbou, trvalé následky atd.

Za jakých podmínek je možné žádat odškodnění?

Zaměstnavatel má ze zákona povinnost mít uzavřenou pojistku odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnancem, jež vznikla pracovním úrazem či nemocí z povolání. Pracovní úrazy odškodnění ale řada lidí nevyužívá, neboť se domnívá, že ho bude zaměstnavatel platit ze svého, a tudíž ho nechce finančně zruinovat. Nemusíte se tedy obávat spravedlivé odškodnění v případě události tohoto charakteru vyžadovat. Celý proces vám usnadní profesionálové pohybující se v tomto oboru již od roku 2013. Věnují se odškodnění všeho charakteru, včetně odškodnění dopravní nehody, poškození pacienta, trestného činu, úrazů dětí atd.

Šance na úspěch máte vysoké

Zmiňovaná společnost vám poskytne prvotní analýzu a konzultaci zdarma. Dopředu po vás nebude chtít žádné zálohy, neboť odměnu si účtuje pouze v případě úspěchu. Stane-li se vám pracovní úraz, zajistí vám právní zastoupení a odborné poradenství. Jaký bude postup? V prvé řadě je nutné oznámit úraz zaměstnavateli a doložit ho důkazy či svědectvím dalších osob. Vyhnete se tak hned v počátku možným pochybnostem, že k úrazu nedošlo při plnění pracovních povinností. Vyhotovený záznam o úrazu včetně veškeré dokumentace předáte odškodňovací firmě, která na jeho základě vyhodnotí úspěšnost případu. Jsou-li šance vysoké, pustí se do procesu vyjednávání odškodného. Toho je následně dosaženo soudní či mimosoudní cestou. Skvělá zpráva na závěr, soudní poplatek není v případě náhrady škody na zdraví účtován.