Jazyková škola PELICAN, sídlící v centru Brna, to není jen jazykové vzdělávání, pomaturitní studium jazyků, firemní vzdělávání a klasické jazykové kurzy. Stěžejním momentem školy se stalo založení Spolku PELICAN, neziskové organizace, navazující právě na jazykové kurzy Brno PELICAN rozmanitých možností.

Je to právě Spolek, díky kterému má naše škola možnost zapojit se partnersky do evropských vzdělávacích projektů nebo dokonce mezinárodní projekty sama koordinovat.

PELICAN na cestách!

Irsko, Dublin. Hrdá země a okouzlující město, protkané skrz naskrz irskými tradicemi, černým pivem s hustou pěnou a nahořklou chutí a tou nejchutnější whiskey. Dublin. Plný majestátných historických budov, dešťových mraků, jetelových lístků i tradičních pubů, ze kterých se linou rytmy tradičního irského folku.

Tedy, důležitou roli v této irské metropoli nehraje jen spojení hospůdek, alkoholových večerů a rytmů folku, ale taky cenný odkaz spisovatelských mistrů. Samuel Beckett, G. B. Shaw, Oscar Wilde, Johnatan Swift nebo James Joyce, díky kterému se v Dublinu cítíte jako hrdinové jeho asi nejznámější knihy Dubliňané. „When I die Dublin will be written in my heart,“ vyšlo z Jamesova pera o několik desítek let zpět. A PELICAN to kvituje. Literární inspirace tomuto městu rozhodně nechybí!

Minulý týden se právě do Dublinu odjel inspirovat taky tým PELICAN. Inspirovat, plodit nápady a tvořit. A že to tady, za pomoci partnerů z Dánska, Irska a Portugalska, šlo opravdu samo! Proč taková mezinárodní sebranka a proč zrovna Dublin, ptáš se? Právě v hlavním městě Irska se totiž konal meeting a workshop/training event k jednomu z evropských vzdělávacích projektů We Are One, na kterém se Jazyková škola Brno PELICAN podílí. Pojďme na to hezky popořádku!

We Are One!

Jak již bylo řečeno, jazykovka Brno PELICAN se stala jedním z partnerů projektu We Are One, jehož cílovou skupinou jsou cizí státní příslušníci, přicházející v těchto dnech do evropských zemí z různých částí světa. Tyto osoby často nenacházejí možnosti, jak se uplatnit na trhu práce, navzdory rostoucí pracovní poptávce a dobré ekonomické situaci většiny evropských zemí.

Jejich snažení posadit se v našem prostředí je limitována jednak nedostatečnou informovaností o novém prostředí, do kterého přišli, jednak propastnou jazykovou bariérou.

Cílem projektu je vyřešit velmi aktuální otázku, týkající se všech evropských zemí. Jakým způsobem efektivně propojit výuku jazyka s předáváním informací o ekonomickém, sociálním, právním a kulturním prostředí v evropských zemích?

Nový přístup k jazykovému vzdělávání

Nástroje, které budou výše zmínění partneři v rámci projektu vyvíjet, využívají kombinaci dvou metod:

CLIL (Content and Language Integrated Learning), kdy se jedná o využití vyučovaného jazyka jako prostředku k získání informací a řešení úkolů, které účastníky skutečně zajímají. V našem případě jde o poskytování informací z ekonomického, právního a sociálního systému nové příchozím cizincům v jazyce hostitelské země, případně v kombinaci obou jazyků. Díky tomu studenti jazyka prohloubí jeho znalost a zároveň taky nového systému, v němž se pohybují.

A to neplatí jenom pro kurzy pro cizince, ale metoda je využitelná v jakémkoliv druhu kurzu, ať už navštěvuješ třeba firemní kurzy angličtiny nebo jakoukoliv jinou formu jazykového vzdělávání.

TBL (Task-Based Learning) neboli řešení reálných úkolů ve skupině, která mezi sebou hovoří osvojovaným si jazykem. Studenti ve skupině ve vyučovaném jazyce tak řeší situace z reálného života, jako např. vyhledávání informací o situaci na pracovním trhu, žádání o zaměstnání či místo ve školním zařízení pro jejich děti, právní otázky týkající se pobytu v nové zemi nebo třeba sestavování modelového rozpočtu.

A opět nezáleží na tom, jestli jste cizinec, který se učí nový jazyk nebo metodou obohacuje lektor Tvoje kurzy němčiny.

Kombinace metod vede k vyšší motivaci účastníků, což je dáno skutečností, že kromě jazykového pokroku studenti zároveň prohlubují taky své znalosti v důležitých otázkách svého pobytu v nové zemi.

Díky spolupráci na řešení reálných problémů mají účastníci kurzu okamžitou zpětnou vazbu svědčící o jejich schopnosti domluvit se či porozumět psanému textu a zároveň posouvá jejich sebevědomí díky zkušenostem, které touto cestou získávají.

Jestli Tě nové přístupy k jazykovému vzdělávání zaujaly, neváhej a navštiv stránky školy PELICAN. Podívej se na blog, kde můžeš najít články, které Ti více přiblíží jednotlivé metody jazykového vzdělávání.

Nebo se za námi zastav v kanceláři školy PELICAN, sídlící v centru Brna a my Ti předáme více informací! Budeme se těšit!

Tvůj PELICAN