Z postele se nám sice do chladných rán vstává čím dál hůře, pohled z okna na, novými barvami zářící, přírodu nám však tyto ranní nepříjemnosti jistě vynahradí.  Barevný podzim se nese v duchu vytahování těch nejhuňatějších ponožek a horkých čajů. A nejen těch.

A jak vypadá podzim v naší jazykovce PELICAN? Okno v kanceláři i učebnách už zůstává povětšinu času zavřené. Studenti navštěvující pomaturitní studium jazyků už se dobře znají. Ze všech tříd se ozývá smích, který nám tady přes letní prázdniny tak moc chyběl.

Po škole se vyráží na podzimní bloudění do Lužánek, a když nepřeje počasí, zajdou si pomaturitní studenti třeba do čajovny nebo na Laser Game. My v kanceláři se tetelíme radostí, baví nás každý rok sledovat, jak se z navzájem neznámých tváří stávají nerozluční kamarádi.

Taky jazykové kurzy pro veřejnost ožívají po letních prázdninách spolu s podzimem. Právě na přelomu září a října se totiž otevírá většina našich kurzů. Ptáte se, komu by se chtělo v takovém nečase učit? Inu, přijďte se za námi podívat a uvidíte!

Zájem je totiž opravdu velký a tak se nám otevřely kurzy nejen tradičně oblíbených jazyků jako je angličtina nebo němčina, ale zahajovaly se taky třeba kurzy čínštiny, vietnamštiny a japonštiny. A to nás baví!

Baví nás taky Vaše dotazy, které se týkají zejména pomaturitního studia. Ano, v září se jedná o poměrně aktuální téma. Proto jsme si jednoho dne s celým PELICAN týmem taky takhle vyrazili do čajovny a z odpovědí na Vaše dotazy nám vyšel poměrně hezký článek. Proč se o něj tedy nepodělit!

Úroveň čerstvých maturantů

Trendy ve výuce jazyků samozřejmě poctivě sledujeme v průběhu celého roku. Když ale přijde na jednoleté pomaturitní studium ať už angličtiny nebo němčiny, je to právě období září a zahájení školního roku, kdy můžeme sledovat, jakým směrem se posunula poptávka po této formě jazykového vzdělávání a taky jak na tom, co se jazykové vybavenosti týče, právě letošní absolventi středních škol, jsou.

Rok co rok se zabýváme zarážející se otázkou, proč převážná většina studentů přicházejících po gymnáziu nebo střední škole na naši jazykovku, má tak špatnou úroveň jazykových znalostí. Mladí lidé se k nám hlásí do pomaturitních kurzů po mnohdy až třináctiletém studiu angličtiny či němčiny, přičemž dosahují v průměru znalostí B1 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. To se nám zdá po tolika letech aktivní výuky žalostně málo!

Je to stylem a úrovní výuky na základních a středních školách? To nevíme. Co však víme je, že co se jazykových znalostí týče, zaostáváme stále za evropským průměrem. A to chceme změnit!

Právě proto je pro nás velmi potěšující, že po roce studia naše jazykovka PELICAN dokáže zvýšit znalosti každého studenta. Díky intenzivnímu studiu, které probíhá 4 vyučovací hodiny každý den, se nám daří během jednoho roku zvýšit úroveň jazykových dovedností až o jeden stupeň.

A ti nejšikovnější z našich studentů dokonce úspěšně zvládnou po roce studia v programu pomaturitní angličtina nebo němčiny státní jazykovou zkoušku všeobecnou (tedy vyšší úroveň C1). A PELICAN je na ně i na sebe pyšný!

Je velmi těžké rok od roku říct, jestli se o pomaturitní studium zvyšuje zájem. Poptávka po studiu z tohoto hlediska totiž souvisí zejména s demografickým faktorem, tedy kolik žáků v daném roce přistoupí k maturitě.

Čím víc však studentů je, tím víc úsměvů tady máme! A že už máme říjen? Nevadí! PELICAN stále nabírá studenty do pomaturitního studia. Počet míst je však omezený, proto neváhej a přijď co nejdřív! Těšíme se!

Tým PELICAN