Režim Ukrajina

V součinnosti Ministerstva vnitra, Ministerstva zahraničí a Hospodářské komory vznikl projekt, nazývaný režim Ukrajina. Jeho smyslem je zajištění snadnějšího a časově méně náročného přijímání a vyřizování žádostí o zaměstnanecké karty pro zájemce z Ukrajiny o práci v České republice. Projekt má za cíl usnadnit přístup k zaměstnání vždy pouze kvalifikovaným pracovníkům.

Projekt je určen přímým zaměstnavatelům, jejichž působnost je z oblasti výroby, služeb a veřejného sektoru a jež zaměstnávají alespoň šest zaměstnanců a na volné pracovní místo nemohou dlouhodobě umístit českého občana.

K zařazení do projektu je potřeba podat hlášenku volného místa na úřad práce, zajistit si doklady o bezdlužnosti na finančním úřadě a české správě sociálního zabezpečení, vyplnit potřebné žádosti, které zaměstnavatele zařadí do projektu, zajistit výběr konkrétního zaměstnance na Ukrajině (žádat lze pouze o předem vybraného uchazeče) a dále vyřídit zaměstnaneckou kartu, která slouží jako pracovní povolení pro Ukrajince.

Všechny tyto náležitosti představují docela značnou administrativní zátěž, která zaměstnavatele zbytečně odrazuje. Rozhodně se tedy vyplatí oslovit některou z pracovních agentur, která celý proces zajistí, a to včetně inzerce s nabídkou místa na Ukrajiněvyhodnocení došlých životopisůzajištění pohovoru a tak dále.

Režim Filipíny

Víte, co dělat, pokud byste chtěli zaměstnat pracovníka z Filipín? Nejvhodnější je přihlásit se do vládního projektu, který vznikl ve spolupráci Ministerstva vnitra, Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva průmyslu a obchodu.

Jedná se o projekt Režim Filipíny, zařazený pod tzv. Režim ostatní státy, jehož účelem je dosažení stanovených kvót pro zaměstnávání osob právě z Filipín. Projekt odbourává povinnost schůzky k podání žádosti o zaměstnaneckou kartu a výrazně tak zkracuje dobu vyřízení pracovního povolení.

Kapacita projektu je tisíc uchazečů o zaměstnání ročně. Výhodou projektu je, že pokud jste do něj zařazení, trvá toto zařazení celý jeden rok, během kterého si můžete zažádat i o desítky kvalifikovaných pracovníků z Filipín.

Podmínky, které musíte plnit:

  • musíte vykonávat obchodní činnost alespoň dva roky
  • zaměstnáváte alespoň šest lidí
  • prokážete bezdlužnost vůči finančnímu úřadu a české správě sociálního zabezpečení
  • máte již předem vybraného konkrétního zaměstnance z Filipín

Pokud toto vše splňujete, pak je nejjednodušší obrátit se na pracovní agenturu, která ostatní vyřídí za vás. Není toho totiž málo. Je třeba podat hlášenku volného místa na Úřad práce, zajistit si doklady o bezdlužnosti, vyřídit si žádosti o doporučení, žádost o zařazení do projektu režim Filipíny, zajistit si termín pro podání zaměstnanecké karty na velvyslanectví České republiky atd. Pracovní agentura může pomoci i s hledáním vhodného zaměstnance, s jeho výběrem, zajištěním tlumočníka a podobně.

Režim Mongolsko

Vládní režim Mongolsko je zaměřen na zaměstnance z Mongolska s kvalifikací odpovídající CZ-ISCO v třídách 4-8 (tedy skladníci, montéři, svářeči apod.). Tento režim reaguje na vysoký zájem zaměstnavatelů z České republiky o pracovníky z Mongolska a obráceně.

Roční kvóta žádostí je 1000 a je rozložená rovnoměrně do jednotlivých měsíců, což odpovídá asi 84 žádostem měsíčně.

O zařazení do režimu Mongolsko rozhoduje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Zaměstnavatel, který by měl zájem o takové zařazení, musí splnit základní podmínky, kterými jsou:

  • obchodní činnost trvá alespoň 2 roky
  • v aktuálním období zaměstnává minimálně 6 zaměstnanců
  • je bez dluhu vůči finančnímu úřadu a české správě sociálního zabezpečení
  • má předem vybraného pracovníka

Poslední podmínka hodně zaměstnavatelů bezdůvodně odrazuje. Výběr konkrétního pracovníka z Mongolska není tak těžký a může při něm pomoci pracovní agentura IRS Czech, která se této oblasti věnuje.

Agentura dokáže zajistit kompletní vyřízení žádosti o uchazeče, a dokonce pomoci i se samotným zařazením do projektu, což zaměstnavateli zcela uvolní ruce a odbourá náročnou administrativní zátěž.

Režim Srbsko

Z důvodu aktuálního nedostatku pracovních sil v České republice byl Režim ostatní státy rozšířen o Srbsko s významnou roční kapacitou 2000 žádostí o pracovní povolení ve formě zaměstnaneckých karet.

Vládní režim Srbsko se zaměřuje na občany tohoto státu, kteří splňují požadované kvalifikační předpoklady. Do tohoto režimu je tak možné zařadit pouze konkrétního zaměstnavatele, který splní všechna stanovená kritéria projektu.

Zaměstnavatel, který bude zařazen do projektu a splní základní požadavky (bezdlužnost vůči FÚ a ČSSZ, obchodní činnost minimálně 2 roky, má v pracovním poměru minimálně 6 zaměstnanců) získá výhodu v tom, že v režimu bude celý rok a bude si moci zažádat o více zaměstnanců ze Srbska.

K vyřízení žádosti je třeba prokázat volné místo (jeho evidenci na českém úřadu práce) dlouhodobě neobsazené občanem ČR, prokázat bezdlužnost, vyřídit si žádost o zaměstnance i o zařazení do projektu, zajistit žádost o zaměstnaneckou kartu pro předem vybraného zaměstnance a další.

Všechny tyto náležitosti celého procesu může vyřídit i pracovní agentura IRS Czech, a to včetně složitého vyhledávání konkrétní pracovní síly přímo v jeho konkrétní zemi.