Slůvko larp v česku v obecném povědomí zatím příliš není, přesto komunita nadšenců roste i u nás, a tak je dost možné, že pro příští generaci bude larp již tradiční formou zábavy. Larp zahrnuje škálu specifických her, v nichž má každý hráč přidělenou roli nějaké postavy, kterou během hry ztvárňuje. Téměř by se dalo říct, že jde o jakousi hru na divadlo, ovšem s tím rozdílem, že v larpu chybí diváci, tudíž každý z aktérů hraje jen pro sebe sama a ostatní účastníky.

Druhy larpů

Larp je poměrně obecné označení pro styl hry, proto jednotlivé larpy mohou být diametrálně odlišné ať už v množství hráčů, tématu, délce trvání, prostředí, nebo pravidlech. Společným jmenovatelem je pouze jakýsi únik od reality prostřednictvím hraní rolí, které jsou přesně dány. Každý hráč má totiž tradičně přidělen charakter i herní cíle, které musí dodržovat. Hra přitom obvykle probíhá v kostýmech i prostředí odpovídajícím tématu tak, aby bylo docíleno co největší autentičnosti hry.

Mezi oblíbená témata larpů patří různé válečné hry, kde nejznámější jsou „dřevárny“, tedy bitvy týmů pomocí měkčených zbraní. Alternativou jsou městské larpy plné příběhových zápletek a konfliktů postav nebo také komorní larpy určené pro malý počet postav, nejčastěji probíhající v jedné místnosti.

Čím larp láká

Na první pohled by se mohlo zdát, že larp plní pro hráče podobné funkce jako divadlo pro herce. To je ale velký omyl. Larp je daleko více zážitkovou záležitostí, kde se navíc vývoj hry odvíjí od aktuálních interakcí hráčů, takže je daleko méně předvídatelný a navíc přirozenější – díky absenci rozdělení rolí na aktivního herce a pasivního diváka.

Kromě přínosu v podobě zajímavého zpestření volného času larp pomáhá v oblastech komunikace, navazování mezilidských vztahů, rozhodování i rozvoji osobnosti. Skvělý je také při boji s trémou a ostychem, který v úkrytu za kostým často snáze odpadá.

Kde se dozvědět o larpu

Teoretické i praktické informace ohledně larpu, stejně jako přehled konaných akcí, najdete na internetu. Oblíbeným zdrojem aktuálních informací jsou například weby hrajlarp.cz, hrajularpy.cz nebo falloutlarp.cz.