V rámci svých služeb zaměřených na technologie Smart City přichází ELMIK s pokrokovými řešeními v oblasti vzdáleného odpočtu vodoměrů a elektroměrů. Tyto moduly představují zásadní krok vpřed v efektivním monitorování a správě zdrojů vody a elektrické energie v městech a obcích

Modul vzdáleného odpočtu vodoměrů od ELMIK

ELMIK přináší revoluční řešení v podobě odpočtu vodoměrů. Tento modul vzdáleného odpočtu vodoměrů umožňuje přesný a vzdálený odpočet spotřeby vody, což je klíčové pro efektivní správu vodních zdrojů. Mezi jeho hlavní přínosy patří přesné monitorování spotřeby vody, které poskytuje důležitá data pro analýzu spotřeby vody, což pomáhá městům a obcím v plánování a správě vodních zdrojů. Je prevencí plýtvání a nadměrné spotřeby vody. Díky rychlému zjišťování neobvyklé spotřeby nebo úniků vody přispívá k ochraně zdrojů a snižuje náklady. Modul umožňuje synchronizaci s dalšími systémy Smart City pro komplexní přehled o infrastruktuře města.

Modul vzdáleného odpočtu elektroměrů od ELMIK

Kromě vodoměrů se ELMIK věnuje také vývoji systému odpočtu elektroměrů. Tento modul vzdáleného odpočtu elektroměrů umožňuje městům a obcím efektivně sledovat a spravovat spotřebu elektrické energie. Jeho klíčové vlastnosti zahrnují efektivní správu elektrické energie. Systém umožňuje přesné monitorování a analýzu spotřeby elektrické energie pro lepší řízení a plánování. Dochází ke snižování energetických nákladů. Řešení pomáhá identifikovat oblasti nadměrné spotřeby a nabízí možnosti pro úspory energie. Dochází ke zvýšení udržitelnosti – snižuje se uhlíková stopa měst a obcí, protože dochází k efektivnějšímu využívání energie.

ELMIK dělá města a obce chytrými

Moduly vzdáleného odpočtu vodoměrů a elektroměrů od ELMIK jsou klíčové pro moderní řízení měst a obcí. Tyto technologie nejenže přinášejí ekonomické výhody a zvyšují efektivitu, ale také jsou v souladu s principy udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí. S těmito inovacemi ELMIK potvrzuje svou pozici předního poskytovatele chytrých řešení pro městskou infrastrukturu.

Pro zelenější města

Implementace modulů vzdáleného odpočtu vodoměrů a elektroměrů od ELMIK představuje významný krok směrem k inteligentním a udržitelným městům a obcím. Tyto technologie nejen zvyšují efektivitu a snižují náklady, ale také podporují ochranu a udržitelné využívání zásadních zdrojů jako jsou voda a elektrická energie. ELMIK tak přispívá k tvorbě budoucnosti, kde jsou města chytřejší, zelenější a přívětivější k životnímu prostředí.