Chtěli byste raději řídit sklad, administrativu, logistiku a výrobu z jednoho systému, než vše spravovat ze samostatných nástrojů a pak si data složitě přeposílat? Tak to jsou pro vás ERP systémy tím pravým ořechovým. Představíme vám, co přesně dělají, jak vám pomohou a jak je vybrat.  

Plánování podnikových zdrojů (Enterprise Resource Planning, zkráceně ERP) je klíčovým nástrojem pro efektivní řízení firemních procesů, jako jsou finance, lidské zdroje, výroba, skladování i distribuce. Hlavním cílem tohoto nástroje je poskytovat komplexní přehled a umožňovat řízení veškerého firemního dění z jednoho místa.  

Díky tomu můžete minimalizovat ztráty způsobené nedostatečnou organizovaností a opožděnými reakcemi, s ERP systémem vše zjistíte včas a můžete provést patřičné kroky. 

S čím vším vám ERP software pomůže? 

Pro lepší představu jsme vybrali několik klíčových oblastí a popíšeme, jak vám v nich ERP pomůže. 

Finance a účetnictví 

ERP systémy umožňují pohodlnou správu účetnictví podle účetních standardů, řízení cash flow, sledování nákladů a příjmů, vytváření rozpočtů a finančních analýz. Máte tedy lepší přehled o podnikových financích a zvládnete snadno plánovat, jak je využít v následujících obdobích. 

Lidské zdroje 

S ERP zvládnete pohodlně sledovat vytíženost jednotlivých pracovníků a pracovní docházku, spravovat platy a odměny a předvídat, která oddělení budou potřeba posílit a kde je naopak přebytek zaměstnanců. Tyto informace můžete efektivně skloubit s informacemi o financích a informovaně plánovat rozvoj jednotlivých oddělení a potažmo celé firmy. 

Výroba 

Výroba je s plánováním podnikových zdrojů velmi úzce spojena. ERP vám pomůže sledovat zásoby, řídit výrobní procesy, plánovat výrobní kapacity a optimalizovat dodací lhůty. Tímto způsobem můžete maximalizovat výkon vašeho výrobního procesu a minimalizovat ztráty způsobené přebytečnými zásobami nebo nedostatečnou kapacitou. 

Skladování a distribuce 

Díky správě skladů a logistiky můžete sledovat zásoby, spravovat dodavatelské řetězce a optimalizovat procesy skladování a distribuce. To zajišťuje, že vaše zboží je k dispozici vždy, když je potřeba a minimalizuje riziko nedostatku zásob nebo prodlení při dodávkách. 

Obrovskou výhodu je, že všechny tyto výše zmíněné funkce z různých oblastí jsou propojené v jednom jediném softwaru. Kdokoliv z výroby se tak může pohodlně podívat na stav zásob toho a toho, aniž by musel obtěžovat někoho ze skladu apod. 

Jak se rozhodovat při výběru ERP systému? 

ERP systém je velká investice, kterou budete pravděpodobně dělat nejvýše jednou za dekádu. Proto je určitě dobré držet se přísloví dvakrát měř a jednou řež. Jakmile ERP systém pořídíte a implementujete, nebude se vám ho chtít za pár měsíců opět měnit.  

Pečlivě tedy promyslete, jaké funkce systému jsou pro vás prioritní – jednotlivé systémy můžou nabízet rozličnou nabídku, a ne vždy budou obsahovat úplně vše. Držte se tedy funkcí, které jsou pro vás nejdůležitější. 

Myslete ale i na budoucnost a zohledněte, jakým směrem se firma plánuje ubírat v příštích letech, aby vám pak nějaké funkce ERP nechyběly. 

Pokud si některé softwary, které používáte, chcete ponechat, ujistěte se, že jsou kompatibilní s plánovaným ERP, abyste je mohli vzájemně propojit. 

A především – zkonzultujte potřeby své firmy a požadavky na ERP systém s odborníky, kteří se v ERP systémech vyznají a dokáží vám poradit, jaký by pro vás byl tím nejlepším. V tomto případě se totiž moc nevyplatí spoléhat na recenze nebo doporučení od známých, protože každá firma má jiné potřeby a co vyhovuje jedné, nemusí vyhovovat druhé. Pár tisíc za konzultace vám může ušetřit statisíce při pořízení nevyhovujícího systému.