Pracovní skupina ELITA DRFG Finance motivuje ty nejlepší obchodníky.

Zájmem investiční skupiny DRFG zakladatele Davida Rusňáka bylo mimo jiné propojit spolupráci interní a externí distribuce, ke které dopomohla konsolidace a vytvoření pracovní skupiny ELITA DRFG Finance sdružující nejlepší konzultanty.

Cílem je podpora jejich vzdělávání v rámci školení a také jejich pravidelné schůzky a diskuze, na kterých si vyměňují zkušenosti a navzájem spolupracují.

Nejlepší obchodníci jsou do skupiny jmenováni na základě skvěle odvedené práce za poslední tři měsíce.

Vysokou profesionalitu konzultantů úzce spojenou s rostoucí produktivitou oceňují i kladné recenze klientů.

Nový podílový fond je možnost, jak vyváženě diverzifikovat portfolio

Skupina DRFG před nedávnem též uvedla na trh podílový fond DRFG UCITS Bond Fund,

v kterém nabízí korporátní, municipální a státní dluhopisy.

Dle Břetislava Hraběte, ředitele DRFG Finance, vykazuje fond dlouhodobě nadprůměrné výsledky i přes to, že situace na trhu dluhopisů není optimální.

Fond je pro klienty skvělým nástrojem k rozložení portfolia a je vhodný pro investování pravidelných plateb ve výši již od 100 Kč měsíčně.

 

Nemovitosti vládnou českým investicím

DRFG umožnuje investovat též do nově fungujícího nemovitostního fondu DRFG AIF Real Estate. Klienti jej velmi dobře přijali a v portfoliu má již budovy v hodnotě 963 milionů korun. Za úspěchem fondu stojí bez diskuze i dosavadní nízká konkurence v daném oboru.

I přesto, že byl fond původně určen jen kvalifikovaným investorům, změna legislativy snížila minimální investice a zpřístupnila fond i široké veřejnosti.

Čeští investoři neradi riskují, proto nejoblíbenější formou investic u nás jsou právě nemovitosti, které v jejich očích neztrácejí na hodnotě.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 100 Kč
Zobrazit formulář pro nákup