Zdravotní pojištění pro cizince představuje velmi důležitou povinnost, kterou je potřeba včas vyřídit. Kdy má cizinec nárok na účast na veřejném zdravotním pojištění a kdy potřebuje to komerční?

Povinnost zdravotního pojištění

Zdravotní pojištění cizinců je povinné. Představuje nutnou podmínku pro získání víza.

To je možné realizovat dvěma možnostmi

  • účastí na veřejném zdravotním pojištění
  • zajištěním komerčního zdravotního pojištění

Účast na veřejném zdravotním pojištění

Účastnit veřejného zdravotního pojištění se mohou dvě kategorie cizinců:

  • osoby s trvalým pobytem
  • osoby bez trvalého pobytu – za specifických podmínek

Cizinec ze zemí v rámci EU/EHP/Švýcarsko i mimo ně bez trvalého pobytu má ze zákona možnost se veřejného pojištění účastnit jakožto zaměstnanec zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území ČR.

Druhou specifickou podmínkou je po splnění kritérií zakotvených v evropských nařízeních. To znamená, že je například nezaopatřeným rodinným příslušníkem živitele pojištěného podle nařízení v českém systému veřejného zdravotního pojištění.

Případně se jedná o občana jednoho ze států, se kterými má ČR uzavřenu mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení.

Jak funguje zdravotní pojištění pro cizince s přechodným pobytem

Přechodný pobyt se vztahuje na občany EU. Určen je všem těm, kteří hodlají strávit na území ČR dobu delší než 3 měsíce a zároveň využít i některé další výhody jako možnost si v Česku přihlásit automobil.

V takovém případě je nutné k žádosti přiložit i právě doklad o cestovním zdravotním pojištění. Ten se nevyžaduje, je-li účelem pobytu zaměstnání, podnikání nebo jiná výdělečná činnost. V Česku se může sice občan jiné členské země nechat ošetřit i na podkladě držení Evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC), ten však svým rozsahem většinou není dostačující.

Platba komerčního zdravotního pojištění

O komerčním zdravotním pojištění je nutné především vědět, že může být nabízeno ve dvou variantách:

  • zdravotní pojištění v rozsahu nutné a neodkladné zdravotní péče
  • komplexní zdravotní pojištění

Lze říci, že pojistku v rozsahu nutné péče se primárně hodí pouze pro krátkodobé pobyty. Jestliže cizinec na území ČR hodlá setrvat déle, potřebuje určitě pojistit komplexně. Ostatně přímo se jedná i o nutnou podmínku pro žádost o vízum k pobytu nad 90 dní.

U koho se pojistit 

Aktuálně je v Česku pouze jedna možnost. Už loni v srpnu obdržela monopol na cestovní zdravotní pojištění pro cizince Pojišťovna VZP, a. s., která je dceřinou firmou pojišťovny VZP. Dosud se jej nepodařilo zrušit, ačkoli se velmi intenzivně o tomto kroku debatuje.

Naposledy se návrh na zrušení objevil v lednu 2023. Bouřlivé diskuse se vedou na toto téma v parlamentu a pochopitelně se stávající situace příliš nelíbí ani ostatním konkurenčním pojišťovnám. Nicméně stávající stav je takový, že se skutečně jinde není dosud možné pojistit.

Chcete mít pojištění u VZP zajištěné jednoduše a bez starostí? Svěřte se službám pracovní agentury, která potřebné náležitosti zajistí.