Nelegální zaměstnání na území České republiky vzniká jen z důvodu, že nechtějí zaměstnavatelé odvádět vysoké daně za své zaměstnance. Tyto daně se odvádí kompletně za všechny zaměstnance, pokud má podnikatel ve své společnosti zaměstnance z ciziny, je povinen odvádět daně ze mzdy i za ně.

V souvislosti s cizinci a odvodem daní souvisí dva základní pojmy – daňový rezident a nerezident. Oba tyto pojmy jsou upravovány zákonem o daních z příjmů (ZDP).

Daňový nerezident

Daňový nerezident je každá fyzická osoba, která si vydělává na území České republiky, ale nemá zde trvalé bydliště. Současně pobyt této osoby nepřekročí ročně 183 dní. Mohou to být také poplatníci, kteří sice překročí dobu pobytu, ale zároveň odvádí daně v jiném státě, což znamená, že v ČR daně odvádět nemusí, protože by došlo ke dvojitému zdanění.

Pokud zde tedy pobýváte jen za účelem pracovní příležitosti a nemáte zde trvalý pobyt, jste povinni odvádět pouze daně z toho, co jste si na území ČR vydělali, nikoli danit veškeré své příjmy.

Daňový rezident

Daňový rezident je zase fyzická osoba, která na území ČR trvalé bydliště nebo se zde pravidelně zdržuje, což znamená, že doba pobytu během jednoho roku překročí 183 dní.

Tato doba nemusí být splněna najednou, ale rozdělena mezi několik návštěv, započítá se i den příjezdu a odjezdu, i za předpokladu, že na území vstoupíte ve 23:00h, bude započítán celý den. Aby se z vás daňový rezident stal, postačí splnit pouze jedinou z těchto dvou podmínek.

Rezidenti na území České republice odvádí daně ze všech svých příjmů, započítávají se i příjmy, které vznikly mimo ČR. Pokud jste rezidentem kvůli zřízení trvalého pobytu, které netrvá celý rok, poté jste povinni odvádět daně za období, které jste měli sjednaný trvalý pobyt.

Domicil x daňový domicil

Domicil jako takový všeobecně řečeno znamená lokalitu, kde se fyzická osoba trvale zdržuje, jedná se tedy o bydliště. U právnických osob je tato lokalita vždy sídlo jejich společnosti.

Daňový domicil – pojem domicil úzce souvisí s daněmi. Daňový domicil upravuje vztah k danému státu, kde budou fyzické i právnické osoby odvádět daně.

Určování daňového domicilu je složitější proces, protože i když jsou předem stanovené body, podle kterých by se měli všichni řídit, každá fyzická nebo právnická osoba má individuální přístup.

Potvrzení o daňovém domicilu

Potvrzení je velice důležité pro každou fyzickou osobu, která se stává daňovým rezidentem v České republice. Jsou považovány za dokumenty, které vám zajistí slevu na dani.

Jestliže jste prohlášeni za daňového rezidenta, jsou vám tyto formuláře volně k dispozici buď na příslušném Finančním úřadu nebo na internetových stránkách. Za potvrzení se platí správní poplatek, který je ve výši 100 Kč.

Autor: IRS Czech – pracovní agentura