Jak možná někteří víte, až do dubna 2017 pokud chtěli občané Ukrajiny vycestovat do zemí Evropské Unie byla pro ně platná vízová povinnost. Díky stávajícímu nedostatku pracovních sil hlavně u nekvalifikované práce však do Evropy začalo cestovat stále více Ukrajinců.

Evropský parlament na tuto situaci zareagoval tak, že zrušil vízovou povinnost a celou situaci zjednodušil. Jaká je tedy situace nyní a jaké podmínky musí splňovat zaměstnanci z Ukrajiny a jiný zemí?

Ukončení vízové povinnosti pro Ukrajince znamenal to, že aktuálně jim pro cestu do ČR nebo jiné země v Schengenském prostoru stačí mít platný biometrický pas. Tuto možnost však mají pouze pokud na území daného stavu stráví méně než 90 dnů s prodlevou dalších 180 dnů.

Pokud se pracovník z Ukrajiny chystá na dlouhodobější pracovní poměr u nás platí určitá omezení. I když jde o občana v rámci zemí EU je na něj pohlíženo jako na občana třetích zemí, pro které je vízová povinnost stále platná.

Vystavují se tedy víza dle různého účelu návštěvy. Může jít nejen o pracovní vízum ale také o studijní nebo víza za účelem pozvání.  Pracovní pobyt lze také rozlišit dle toho, zda jde o sezónní zaměstnávání nebo o podnikání.

Víza za účelem podnikání

V okamžiku, kdy se občan Ukrajiny rozhodne na našem území dlouhodobě pracovat, potřebuje kromě klasického víza také pracovní povolení. Pracovní povolení pro Ukrajince může vydat konkrétní krajská pobočka Úřadu práce, kde by měla být také vedená informace o vzniklém pracovním místě pro cizince.

Celý proces požádání o vízum a následná další žádost o pracovní povolení byla celkem dost časově náročná a zbytečně zatěžovala i příslušné úřady. Proto se novelou zákona o pobytu cizinců z roku 2014 zavedly další možnosti.

První z nich je zaměstnanecká karta, která v sobě již zahrnuje povolení k pobytu a pracovní povolení pro cizince. V případě využití zaměstnanecké karty je však nutné být zaměstnán aspoň na 15 hodin týdně a mzda musí odpovídat minimální stanovené mzdě. V případě této karty však nejsou žádné požadavky na kvalifikaci.

Druhá možnost je tzv. modrá karta, která zastupuje dvě povolení v jednom jako již zmíněná zaměstnanecká karta. Na rozdíl od ní je však určena pouze pro žadatele s doloženým vzděláním. Získat ji mohou pouze ti, kteří mohou doložit min. 3leté studium na vysoké škole nebo vyšší odborné vzdělání.

Proces ověření vzdělání – tzv. nostrifikace vzdělání pak probíhá ve spolupráci s vybranou vzdělávací institucí v ČR. Ta musí souhlasit s uznáním dosaženého vzdělání na Ukrajině. Pro proces ověření nelze využít soukromé Vysoké školy.

Hrubá mzda u cizinců s modrou kartou se pak musí rovnat 1,5násobku průměrné roční mzdy a pracovní smlouva musí být minimálně na 1 rok.

Projekt Ukrajina

Nově mohou zaměstnavatelé, kteří chtějí zaměstnat pracovníky z Ukrajiny využít tzv. režim Ukrajina. Jde o projekt vytvořený na základě spolupráce Ministerstva vnitra, Ministerstva zahraničních věcí a Hospodářské komory České republiky.

Má pomoci dosáhnout naplnění kvót pro zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny a odbourat povinnost schůzky sjednané přes Visapoint, kde nebyly zpravidla žádné dostupné termíny.

Díky projektu Ukrajina, pokud se do něj dostanete můžete pak poměrně snadno začít zaměstnávat desítky ukrajinských pracovníků, bez dlouhého čekání.

Se všemi výše zmíněnými vízy a nově i s projektem Ukrajina se můžete obrátit na pracovní agenturu IRS Czech, která s tím pomůže či rovnou celé zařídí. Dokážeme vás zařadit do projektu Ukrajina přímo přes jednoho z garantů, čímž se celý proces urychlí.