Dávno pryč jsou doby, kdy v továrnách veškerý výrobní proces záležel pouze na lidech. V současnosti se stále častěji dostávají do popředí stroje. Mechanizaci střídá automatizace. Proč by firmy, které tomuto trendu ještě nepodlehly, měly urychleně investovat do moderních řídících systémů a zařízení?

Omezení lidského faktoru přináší snížení ztrát

V první řadě jde o kvalitu výrobků, které daný podnik vytváří. Proces automatizace umožňuje vyrábět komponenty v celé řadě průmyslových odvětví s naprostou precizností a přesností. Lidský faktor je při samotné výrobě omezený na minimum. Snižuje se tak počet takzvaných zmetků, kdy zkrátka stroje nedělají při správném naprogramování tak velké množství chyb jako člověk.

Je nutné dobře proškolit obsluhu strojů

Pracovníci však rozhodně nejdou zcela do pozadí. I v momentě, kdy se do výrobního procesu nainstalují automatické řídící systémy, případně PLC řídící systémy, je zapotřebí, aby je někdo naprogramoval a ovládal. I v rámci automatizace výrobních linek tak lidský faktor hraje podstatnou roli. Jen se spolu s tím mění pracovní náplň zaměstnanců.

A tím pádem je nutná i změna jejich profesionální orientace. Proto při přechodu na automatické řídící systémy musíte jako majitelé firmy počítat s tím, že bude zapotřebí najít nové zaměstnance, kteří budou schopni zařízení ovládat. Další možností je pak postupné přeškolení již stávajících pracovníků. Je to sice poměrně nákladné a rovněž i zdlouhavé, takováto investice se však zpravidla v dlouhodobém horizontu vyplácí více, protože máte tyto zaměstnance již z minulosti prověřené a můžete se na ně spolehnout.

Automatické systémy zrychlí práci

Proces automatizace je nevyhnutelný, a to i u menších firem a podniků, které jsou součástí průmyslového odvětví. Automatické řídící systémy totiž mají tu výhodu, že pracují nejen spolehlivěji, ale rovněž rychleji nežli lidé. Díky tomu se dá výrazně zefektivnit celý výrobní proces, čímž následně dosáhne vaše firma vyšších obratů a zisků.