Stavební práce jsou obecně náročné na praktickou zručnost a správně použité techniky. Zednické práce vyžadují jistě také svoji odbornost a zde navíc v mnoha případech vidíme, zdali se výsledek povedl, či nikoli, již pouhým okem. Neméně odborně je třeba přistupovat i k sanačním pracím.

Zde je vedle praktické zručnosti zapotřebí i značná teoretická odbornost. Nelze pouze pročíst několik rad na internetu a pustit se do díla. Sanace vlhkého zdiva řeší komplexní problém izolace zdiva ve vztahu ke statice objektu, jeho umístění, stáří a možným technologickým omezením.

Techniky a možnosti realizace

Hlavním důvodem, proč do zdiva proniká vlhkost a následně ho pomalu ale jistě ničí, je prostup/vzlínání vlhkosti. Vlhkost, která nenávratně poškozuje zdivo, se do zdiva zpravidla dostává z jeho vnější strany působením okolních povětrnostních podmínek (déšť, vítr, půdní vlhkost,…). Obecně by však mělo být zdivo na tyto vlivy připraveno, mělo by jim odolat a vlhkost nepropustit. Bohužel ale v mnoha objektech chybí nebo je nekvalitní a velmi zanedbaná hydroizolační vrstva, tedy právě ona bariéra, která má za úkol vlhkost zadržet. Sanační práce pak tuto hydroizolační vrstvu do zdiva zavádějí, aby bylo vůči okolní vlhkosti odolné.

Existuje řada přístupů a postupů, jak hydroizolaci zdivu dodat. Nutno však zdůraznit, že ne každá metoda je vhodná v každé situaci. Každá má svá specifika, vyžaduje různou zručnost, odbornost, technické prostředky a je použitelná v rozdílných situacích. Přesto však za nejčastěji používanou můžeme označit injektáž zdiva. Při chemické injektáži zdiva (jak bývá metoda často nazývána) se do postiženého zdiva navrtají otvory, které se pak vyplní speciální izolační hmotou. Ta pak funguje jako izolace.

Mezi další metody patří: svislá hydroizolace zdiva, podřezání zdiva řetězovou pilou, narážení nerezových plechů, …

Koho povolat na sanaci zdiva

Zde platí jednoduché a jasné pravidlo – povolat vždy jen a jen odborníky. Jak už bylo uvedeno výše, sanace zdiva může mít vliv i na statiku celého domu, proto neodborným přístupem lze mnohdy nadělat mnohem více škody než užitku. Pokud chceme mít jistotu, že dodání hydroizolační vrstvy proběhne technicky právně, hydroizolace bude kvalitní, bude plnit svůj účel a spolehlivě odstraní problémy s vlhkostí, měli bychom se obrátit na profesionály. Díky jejich praktických zkušenostem, teoretickým znalostem, potřebné a mnohdy velmi drahé technice jsou schopni garantovat úspěšný výsledek.