Holding společnost je sdružení obchodních korporací, z nichž jedna korporace řídí zbytek korporací.  Charakteristikou je to, že jedna společnost je takzvaně mateřská společnost, která má zpravidla majoritní podíl na celkovém kapitálu holdingu.

V případě, že holdingová společnost majoritním podílem nedisponuje, má i jiné možnosti, jak ostatní společnosti ovládat, a to na základě jiných skutečností, třeba uzavřené dohody. Tyto ostatní společnosti se nazývají “dceřiné“. 

Všechny společnosti, které tvoří holding, jsou právně vždy samostatným subjektem. Holding je vždy samostatným sdružením bez právní subjektivity.  Několik společností, jenž tvoří společně holding, má v praxi formu akciové společnosti. Jednoduše řečeno, holding spojuje výhody velkých podniků.

Druhy holdingových společností

Společnosti se dělí na 2 druhy. A to čisté a kombinované.

Čisté společnosti

Je vytvořena mateřská holdingová společnost, kdy má mateřská pouze dozorující činnost. Zároveň se však stará o majetek svých dceřiných společností. Nikdy se však nejedná o vytváření nových produktů.

Kombinované společnosti

Pokud si hodláte založit kombinovanou holdingovou společnost, pak se v zásadě jedná o mateřskou společnost, která dodává svým dceřiným společnostem jednotlivé nové produkty nebo jim poskytuje služby.

Výhody holdingové společnosti

Největší výhoda holdingových společností je ta, že si všechny společnosti mají vzájemně co nabídnout. Velké obchodní společnosti mají vysokou kapitálovou sílu, která jim umožňuje lepší fungování na trhu.

Obsah obrázku mapa  Popis byl vytvořen automaticky

V souvislosti s holdingem tuto sílu přenášejí i na menší dceřiné společnosti. Všeobecně se stávají mnohem globálnější a zároveň mohou dosáhnout lepšího postavení na trhu.

Přizpůsobení menší obchodní společnosti mohou nabízet odlišný směr působení na trhu, nabídnou tak mateřské společnosti lepší přizpůsobení na trhu

Co je OFFSHORE společnost

Firma nebo společnost, které se říká že je „offshore společností“ je taková společnost, která má založené a registrované sídlo v zemi, kde jsou výhodné daňové podmínky. Tyto země se označují jako tzv. daňové ráje. Následující řádky tento pojem blíže představí.

Výhody offshore společnosti

Důvodů, proč si založit offshore společnost je hned několik. Hlavní výhodou je šetření na daních. Další výhodou je vlastnictví majetku i nemovitostí s využitím offshore společnosti. Offshore společnosti se vyplatí také pro Váš obchod se zahraničními partnery.

Využívání offshore společnosti je pak často spojeno s možností anonymizace korporátní struktury. Zjednodušeně řečeno toto znamená, že skutečný majitel společnosti zůstane veřejnosti (mnohdy však i státním autoritám) zcela skryt. Ročně je založeno na celém světě desetitisíce takových společností.

Výhody tedy jsou: 

– nulová daň z příjmu (za určitých okolností)

– snížení provozních nákladů

– minimální úřední zásah

– anonymita korporátní struktury

– minimální nebo žádné vedení účetnictví

– často žádné daňové přiznání, audity

Více informací o holding i offshore společnostech najdete na stránkách – parkerhill.cz.