Usazující se mastnota, zbytky jídla, popadané vlasy a další mechanické nečistoty se velmi rády usazují v odpadech pod dřezem, umyvadlem či vanou. Nejjednodušší způsob, jak se ucpaného odpadu zbavit, je prevence, tedy včasné a pravidelné čištění. To ale mnohdy nestačí.

Speciální chemií na lehčí nečistoty

Když už k ucpání sifonu nebo jiné části domovního odpadu dojde, existuje několik způsobů, jak se ho zbavit. Jako první nás napadnou zvon na odpad nebo chemické prostředky. Pro uvolnění ucpaného odpadu slouží hydroxid sodný nebo speciální gely, které pronikají až do potrubí. To vyčistí a voda bude opět odtékat.

Když chemie nestačí

Druhá varianta, pokud ta první selže, již bude vyžadovat více práce. Je zapotřebí demontovat sifon a opřít se o pomoc ruční spirály určené právě k čištění domovních odpadů. Taková práce může být časově náročnější, pravděpodobně se při ní pěkně umažete, a jestliže konstrukci odpadu vůbec nerozumíte, možná pro vás bude obtížné jej sestavit zpět dohromady. V případě že vám tedy tato možnost nevyhovuje, snazší, rychlejší a bezpečnější je pozvat si odbornou firmu na čištění odpadů v Praze, která veškerou špinavou práci vyřeší za vás.

Svěřte svůj odpadu do rukou odborníků

Pomoc odborníků je vhodné si vyžádat také tehdy, kdy se vám odpad svépomocí nepovede zcela vyčistit. Pokud odtékání vody hapruje opakovaně i po vyčištění, nemusí jít pouze o ucpaný odpad. Příčinou může být rovněž vypadlé těsnění, prasklé potrubí nebo jiná podobná závada, kterou vy sami neodhalíte ani neopravíte. Specializovaná firma na čištění kanalizace v Praze ale ano. Díky svému vybavení v podobě výkonné motorové spirály, tlakové vody na čištění trubek a odsávání nečistot a nástrojů pro diagnostiku ucpaného odpadu vám odpad rychle a spolehlivě vyčistí.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 100 Kč
Zobrazit formulář pro nákup