Existuje mnoho států využívaných jako destinace pro firmy a bohaté jednotlivce ke snížení jejich daňového zatížení. Tyto daňové ráje se dnes těší stále větší popularitě a rostoucí byrokracie v tradičních jurisdikcích tomu v mnoha případech nahrává.

Daňový ráj lze charakterizovat jako stát, ve kterém není nutné odvádět buďto žádné nebo jen velmi nízké daně. Z tohoto hlediska jsou společnosti v daňových rájích protipólem lokálních firem, které musí odvádět nemalé daně, i když mnohdy nevytvářejí zisk v místě jejich registrace.

Mezi klasické a všeobecně známé daňové ráje patří zejména exotické destinace. Příkladem mohou být Kajmanské ostrovy, Seychely či Evropanům velmi blízké Monako. Jako daňový ráj však nemusí sloužit pouze tyto dovolenkové destinace, avšak právě tyto patří mezi nejoblíbenější.

Z hlediska popularity je výhodou exotických destinací především vzdálenost, která mnohdy znamená i jakousi bariéru v kontaktu mezi místními úřady a těmi v Evropě, a s tím spojená (ne)dostupnost kontroly a také neefektivita jejich vzájemné komunikace.

Oblíbenost daňových rájů také zvyšuje absence transparentních veřejných rejstříků a s tím spojená neochota těchto států k jejich zavedení. U mnohých daňových rájů je možné efektivně utajit vlastníka společnosti či akcionáře, což výrazně nahrává zájemcům o anonymizaci podnikání či určitých podnikatelských struktur.

Daňový ráj Seychely

Z výše uvedených důvodů aktuálně patří mezi nejoblíbenější daňové ráje vzdálené ostrovní státy, například daňový ráj na Seychelách. Seychely jsou bezpečným přístavem pro společnosti i jednotlivce a nabízejí mnoho výhod nejenom v rámci podnikání. Výhodou je zmíněná absence veřejných registrů a také nulové zdanění celosvětových příjmů z podnikání.

Právě seychelské společnosti patří co do oblíbenosti mezi nejpoužívanější, tomu zcela jistě nahrává rychlost jejich založení a jednoduchost další správy společnosti. V rámci místních offshore společností totiž není nutné předkládat účetnictví ani další výkazy, což nepochybně vyhovuje zájemcům o jednoduchý provoz společnosti. Také tento fakt přispívá k oblíbenosti Seychel jako daňového ráje.

Daňový ráj Belize

Mezi další oblíbené daňové ráje patří například Belize, Marshallovy ostrovy či jiné exotické destinace. Belize je malým a nepříliš známým státem ve Střední Americe. Mimo bohatou kulturní historii spojenou s Mayskou civilizací však nabízí značné možnosti v rámci mezinárodního obchodu.

Offshore společnosti na Belize mohou být za určitých okolností výhodným řešením pro mezinárodní rozměr podnikání, např. umístěním holdingové společnosti na Belize. Toto jednoduché opatření může za jistých okolností přinést úsporu v podobě výrazného snížení daňové zátěže.

Další výhodou daňového ráje na Belize je velmi vysoká anonymita jednatelů i vlastníků společnosti. Tamní veřejný rejstřík neobsahuje informace o jednatelích a akcionářích, čili získat jakékoliv informace o obsazení ve společnosti je prakticky nemožné.

Daňový ráj Hongkong

Velmi populárním daňovým rájem je Hongkong, který lze vnímat jednak jako nesmírně progresivní jurisdikci se značnou reputací v mezinárodním měřítku. Na druhou stranu se však za jistých okolností jedná o daňový ráj, jelikož celosvětové příjmy místní společnosti plynoucí z území mimo Hongkong nejsou předmětem místní daně z příjmu.

Jinými slovy, pokud tamní společnost neobchoduje na místním trhu či se společnostmi z pevninské Číny, není povinna platit daň z těchto svých příjmů.

Hlavní devizou hongkongských společností je však jejich velmi silná reputace a důvěryhodnost u jiných společností a organizací. Konkurenceschopnost hongkongské společnosti tak bude nepochybně vyšší než společnosti z jiných exotických daňových rájů. Za tímto je možné hledat nejen pokrok Hongkongu jako mezinárodního obchodního centra a finančního i dopravního uzlu Jihovýchodní Asie, nýbrž také množství mezinárodních smluv, zejména o zamezení dvojího zdanění.

Právě legislativní spojení Hongkongu nejen s evropskými státy, ale i se zeměmi z celého světa, nabízí skutečně velmi rozmanité možnosti pro mezinárodní obchod či jiné podnikatelské aktivity bez omezení v podobě srážkových daní a jiných obchodních bariér.

Díky vzájemným mezinárodním smlouvám a závazkům není například otevření bankovního účtu pro hongkongskou společnost takovým problémem, jako otevření účtu společnosti z jiného daňového ráje.

Technologické inovace a rozvíjejí se možnosti na poli finančních služeb jsou dalšími výhodami této vzkvétající jurisdikce. Z výše uvedených důvodů je pro mnoho druhů podnikání vhodnější právě společnost z Hongkongu.

Evropské daňové ráje

Co se týká evropských daňových rájů, mimo Monako zmíněné v úvodu existuje v Evropě několik jiných daňových rájů v pravém slova smyslu. Monako sice neaplikuje daň z příjmu fyzických osob, majetkové daně, daně z nemovitostí, ani pozemkové daně či daně z kapitálových výnosů, nicméně u právnických osob je příjem zdaněn.

Oproti tomu je možné nalézt v Evropě státy kde nedochází k danění příjmu právnických osob. Zde je však potřeba zdůraznit, že se ve většině případů jedná o vyloučení jedné či více druhů daně, například daně z dividend či prodeje podniku. Daňová úprava jednotlivých států je specifická, nicméně lze zmínit, že i v Evropě lze nalézt státy výhodné k mezinárodnímu obchodu či umístění holdingu za účelem snížení daňové zátěže.

S ohledem na uvedené jsou těmito evropskými „daňovými ráji“ v jistém smyslu například Malta, Kypr, Ostrov Man či Gibraltar. Zapojením evropské společnosti z těchto států lze jednak optimalizovat daňovou zátěž, dále však může celé podnikání získat mnohem konkurenceschopnější rozměr.

Uvedené státy jsou mnohdy využívány zahraničními investory jako prostředek ke vstupu na jiné evropské trhy s cílem investovat zde zahraniční kapitál. Pakliže je záměrem klienta vstoupit na evropský trh či působit na mezinárodní scéně s evropskou společností, lze doporučit uvedené evropské daňové ráje.

Vždy je však nutné zkoumat veškeré aspekty daného případu a najít optimální řešení pro každého klienta s ohledem na jeho individuální potřeby. 

Autor: Parkerhill.cz


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 100 Kč
Zobrazit formulář pro nákup